Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen over kinderdagverzorging De Kasteeltuin zijn hier voor u verzameld. Ze staan verdeeld in een aantal handige categorieën:

Bezichtiging en aanmelden

Hoe maak ik een afspraak voor een bezichtiging?

Wij trekken veel tijd uit voor een goede kennismaking, omdat het voor u belangrijk is om te weten aan wie u de zorg voor uw kind overlaat. We laten het gebouw en de tuin zien en vertellen uitgebreid over het pedagogisch plan. Wilt u langskomen om (nog eens) te kijken, neem dan contact op met de manager Marlies de Jong. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 010- 229 26 14 of via marliesdejong@dekasteeltuin.nl.

Hoe meld ik ons kind aan?

Als u uw kind(eren) wilt inschrijven, kunt u het aanmeldformulier downloaden. U ontvangt dan – mits gevraagde dagen vrij zijn — van ons een plaatsingscontract.

Financiën

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag terug?

Kinderdagverzorging De Kasteeltuin is sinds 1 april 2014 geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Het LRKP-nummer hebt u nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst. Ons LRKP-nummer is 496108517.

Wat zijn de tarieven?

De uurprijs voor dagopvang bij De Kasteeltuin is € 8,02. Dit is ook het maximale tarief waarover u kinderopvangtoeslag ontvangt. Op de site van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt ontvangen.

Groepen en leidsters

Hoe is de groepsindeling van De Kasteeltuin?

De Kasteeltuin heeft vier horizontale groepen in drie leeftijdscategorieën: twee babygroepen (Kuikentjes en Kapoentjes, 2-20 maanden), een dreumesgroep (Kikkertjes, 20-34 maanden) en een peutergroep (Krekeltjes, 34-48 maanden).

Hoeveel kinderen zitten er in een groep?

De babygroepen de Kuikentjes en Kapoentjes hebben maximaal 14 baby’s, dreumesgroep de Kikkertjes heeft maximaal 16 dreumesen en peutergroep de Krekeltjes heeft maximaal 16 peuters.

Hoeveel leidsters werken er op een groep?

Het aantal leidsters is afgestemd op het aantal aanwezige kinderen op een dag. Op iedere groep werken twee à drie vaste pedagogisch medewerkers tegelijk en vaak een stagiaire. De leidsters werken op vaste dagen. Op deze manier heeft elk kind leidsters waar hij of zij vertrouwd mee is.

LRKP en pedagogisch plan

Hoe heeft de GGD De Kasteeltuin beoordeeld?

De GGD heeft De Kasteeltuin positief beoordeeld. U kunt het meest recente inspectierapport van de GGD direct downloaden. Alle inspectierapporten vanaf de start van kinderdagverzorging De Kasteeltuin kunt u vinden op de website van het LRKP.

Hoe ziet het pedagogisch plan er uit?

Het pedagogisch beleidsplan is niet het meest toegankelijke stuk dat we ooit hebben gemaakt. Om meer te weten over onze pedagogische kwaliteit, kunt u beter onze informatiebrochure lezen. Uiteraard is ons pedagogisch beleidsplan niet geheim: u kunt het inzien bij De Kasteeltuin.

Openingstijden en dagen

Kan er een dag geruild worden?

Het is in overleg mogelijk om een dag of dagdeel te ruilen met een andere dag of dagdeel in dezelfde week.

Kan ik extra dagen afnemen?

U kunt ook aanvullend losse dagen of dagdelen afnemen. Indien u daarvan gebruik wilt maken, kunt u dat aangeven bij een van de leidsters van de groep van uw kind. Zij geven aan of dit mogelijk is.

Wat zijn de openingstijden?

Onze kinderdagverzorging is op werkdagen open van 7.30 tot 18.00 uur met uitzondering van officiële feestdagen. Daarnaast is De Kasteeltuin maximaal 2 dagen per jaar gesloten voor een studiedag voor het team.

Ziek

Is uw kind ziek?

Laat het ons weten als uw kind ziek is en niet naar De Kasteeltuin kan komen, bij voorkeur voor 9 uur. Wordt uw kind tijdens een dag op De Kasteeltuin ziek of krijgt het koorts (hoger dan 38,5 graad Celsius), dan bellen we u.