Wie zijn wij

Wie wij zijn laat zich moeilijk in een aantal woorden samenvatten. Toch doen we op deze pagina een poging, hier en daar ondersteund door foto’s. Via de inleiding vertellen we u over een jonge crèche met 75 jaar ervaring. Daarna laten we u het prachtige gebouw en de tuin zien. Onze stichting komt kort aan bod, waarna we in woord en beeld en met gepaste trots ons team presenteren. Vervolgens wordt duidelijk hoe horizontale groepen eruit zien, om ten slotte met praktische informatie af te ronden.

Inleiding

De Kasteeltuin is een zelfstandige kinderdagverzorging zonder winstoogmerk. Alle inkomsten worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de verzorging van uw kind.

Wij vinden het belangrijkste voor uw kind:

 • Plezier om te groeien, bloeien, stoeien en knoeien
 • Geborgenheid, rust, regelmaat
 • Dagelijks een vers gekookte warme maaltijd, zoveel mogelijk bereid met biologische -en scharrelproducten
 • Een grote tuin om elke dag in te spelen

Verder heeft De Kasteeltuin een:

 • Vast team met ervaren leidsters
 • Bestuur dat bestaat uit (oud-)ouders van de kinderen
 • Actieve oudercommissie die de belangen van alle ouders vertegenwoordigt en behartigt
 • Aantal lieve en toegewijde vaste klus-opa’s, tuinvrijwilligers en keukenhulpen

Lees veel meer over wat kinderdagverzorging De Kasteeltuin is en waar het voor staat in de informatiebrochure.

Een jonge crèche met 75 jaar ervaring

De Kasteeltuin heeft haar deuren geopend op 1 mei 2014. De aanleiding was dat in januari 2014 kinderdagverblijf Beatrix, de oudste crèche van Rotterdam, van eigenaar veranderde. Ouders en leidsters hebben toen de handen ineen geslagen en gezamenlijk besloten een zelfstandige crèche op te richten. Ze wilden hiermee vasthouden aan de zorg en cultuur van de kinderdagverzorging die ze kenden en waar vertrouwen in was. Zo konden de kinderen bij hun vertrouwde leidsters blijven en kon het hele team met hetzelfde plezier samen blijven werken. Met dit bijzondere initiatief is 75 jaar ervaring bewaard gebleven. Wij spreken dus niet voor niets over een team van schatten met ervaring!

In en om De Kasteeltuin

Kinderdagverzorging De Kasteeltuin is gevestigd in een authentieke kleuterschool uit 1920, Borgerstraat 8, Rotterdam (Spangen, Rotterdam-West). Er zijn vier groepsruimtes in ruime lichte lokalen. Buitenspelen doen we in onze mooie, grote afgesloten kasteeltuin. In deze binnentuin is ook onze eigen moestuin, met groenten en fruit. Als het héél hard regent spelen de kinderen binnen, onder andere in de grote gymzaal.

Stichting De jonge Bea

Om kinderdagverzorging De Kasteeltuin te exploiteren, is Stichting De jonge Bea opgericht. Het bestuur van deze stichting is ervoor verantwoordelijk dat de kinderdagverzorging goed draait. Dat wil zeggen: dat de financiën op orde zijn, dat de verzorging van de kinderen voldoet aan de wet- en regelgeving, dat de vergunningen voor het gebouw in orde zijn, etc.

Vast en ervaren team

Wat de kinderdagverzorging zo bijzonder maakt, is het vaste team van zeer toegewijde en ervaren juffies (onze geuzennaam voor de leidsters). Sommigen werken al 35 jaar in de kinderopvang. Het team wordt gecomplementeerd door onze kokkin, schoonmaakster, assistent en manager. Allemaal omringen ze de kinderen elke dag met veel liefde en aandacht.

Horizontale groepen

We kiezen bewust voor horizontale groepen. Dat betekent dat kinderen met leeftijdsgenootjes in een groep zitten. De Kasteeltuin heeft vier horizontale groepen:
 • Kuikentjes: babygroep met maximaal 12 baby’s tot 20 maanden en 3 leidsters;
 • Kapoentjes: babygroep met maximaal 8 baby’s tot 20 maanden en 2 leidsters;
 • Kikkertjes: dreumesgroep met maximaal 16 dreumesen van 20-34 maanden en 3 leidsters;
 • Konijnen: dreumesgroep met maximaal 10 dreumesen van 20-34 maanden met 2 leidsters;
 • Krekeltjes: peutergroep met maximaal 16 peuters van 34-48 maanden en 2 leidsters. Op sommige dagen is er een extra leidster die met maximaal 5 peuters in de Keet speelt.

Op iedere groep werken elke dag twee à drie vaste pedagogisch medewerkers en vaak een stagiaire. Onze leidsters werken op vaste dagen. Ook onze vaste invalsters zijn bekend bij de kinderen. Op deze manier heeft elk kind de leidsters waar hij of zij vertrouwd mee is.

Wilt u meer lezen over De Kasteeltuin, groepsindeling, dagbesteding, het eetbeleid etc., bekijk dan hier onze brochure.

Praktische informatie

De uurprijs voor hele dagopvang bij De Kasteeltuin is € 9,72.

Kinderdagverzorging De Kasteeltuin is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Wanneer u kinderopvangtoeslag wilt aanvragen gebruikt u ons LRK-nummer 496108517.

GGD Rotterdam-Rijnmond houdt toezicht op onze kwaliteit. U kunt het meest recente inspectierapport van de GGD direct downloaden; alle rapporten sinds de start van De Kasteeltuin kunt u op de website van het LRK vinden.

Uiteraard zijn wij ook aangesloten bij een geschillencommissie, te weten de Geschillencommissie Kinderopvang.